הממונה על השכר במשרד האוצר פרסם השבוע את דו"ח הוצאות השכר במגזר הציבורי לשנת 2015. הדו"ח חושף את נתוני השכר של עובדים במגזר הציבורי. בעיריית באר שבע, על פי הדוח, עומד השכר החציוני ברוטו על 8,170 שקלים ב-2015 לעומת 8,383 ב-2014. אמנם מדובר בירידה בשכר ברוטו ממוצע עבור עובדי העירייה, אך מספר המשרות ב-2015 עלה ל2,684 משרות (לעומת 2,437 משרות ב-2014) כך שבפועל סכום הכסף שמושקע במגזר הציבורי גבוה בהרבה מאשר ב2014.

בעיריית באר שבע, לפי נתוני הדו"ח, 97 בעלי תפקידים מרוויחים בממוצע 21,303 שקלים, כאשר עלות העסקתם אף גבוהה יותר, 27,660 שקלים. שכרם עלה בממוצע בתוך שנה בלבד בכמעט 1,000 שקלים (20,481 ב-2014).

שיאנית השכר בעירייה: המנכ"לית

נראה כי משתלם לעבוד במגזר הציבורי בישראל, כאשר הבכירים בו מרוויחים שכר נאה ונדיב מאוד. כך לדוגמא, שכרה של מנכ"לית עיריית באר שבע, אבישג אבטובי, נדיב מאוד ועומד על 49,423 שקלים ברוטו לחודש. עלות העסקתה עומדת על 59,236 שקלים לחודש. שכרה עלה בתוך שנה בכמעט 1,000 שקלים, כאשר ב-2014 שכרה עמד על 48,189 שקלים ברוטו לחודש.

ראש העיר רוביק דנילוביץ' ומנכ"לית העירייה אבישג אבטובי

גם הווטרינר העירוני נהנה משכר מכובד של 39,509 שקלים ברוטו לחודש. עלות העסקתו לעירייה (כלומר לנו האזרחים) עומדת על 48,814 שקלים. בהשוואה לשנה הקודמת עלה שכרו בהיקף "צנוע" יחסית של 0.47% בלבד.

מכספי הארנונה שלכם

מנהל אגף הגבייה, האגף שאליו הולכים תשלום הארנונה שלכם, מרוויח 30,902 שקלים בחודש, כאשר עלות העסקתו נאמדת ב40,631 שקלים בחודש. שכרו עלה בשנה בכ-2,000 שקלים (לעומת 28,958 שקלים ב-2014) מדובר בעלייה של 6.71% בשנה אחת בלבד.

וכמה מרוויח מנהל מחלקת השכר? התשובה היא 23,180 שקלים ברוטו, כאשר עלות העסקתו עומדת על 30,209 לחודש. שכרו ירד במעט מאז הדו"ח הקודם ב0.84%, אז עמד על 23,375 שקלים.

עלות העסקה- למעלה מ-100 אלף שקלים בחודש

מסתבר שהכסף הגדול בבאר שבע נמצא בכלל אצל בכירי האקדמיה. נשיאת אוניברסיטת בן גוריון רבקה כרמי היא שיאנית השכר ומשתכרת 84,038 ברוטו נכון ל-2015, זאת לעומת שנת 2014, בה הרוויחה מעט יותר 85,163 שקלים. עלות העסקתה היא אסטרונומית ועומדת על 107,605 שקלים לחודש.

עליית שכר של 8,000 שקלים בשנה

סגן רקטור האוניברסיטה נהנה מעליית שכר של כ-8,000 שקלים בשנה אחת בלבד. שכרו לחודש ברוטו עמד ב-2015 על פי נתוני הדו"ח על 60,839 שקלים, זאת לעומת 52,818 שקלים ב-2014, מדובר בעלייה חסרת תקדים של 15% בשכר.

עוני בשכונות הותיקות

בעוד שיוקר המחיה מקשה על כולנו, יש כאלה שמרוויחים בחודש בודד שכר הגדול פי 20 משכרם של חלק מתושבי באר שבע. כך לדוגמא, בשכונה ד' בבאר שבע מתגוררים כ-20,540 תושבים, מתוכם 12,139 הם עניים. רק 29% מהם בעלי הדירות, השאר גרים בשכירות. ההכנסה החציונית לנפש היא פשוט בזיונית- 2,871 לנפש. גם בשכונה ג' הוותיקה המצב לא טוב. בשכונה ג' גרים כ-2,300 איש ב1,253 משקי בית. בשכונה ג' יותר מחצי מהתושבים הם עניים (53.7%). ההכנסה החציונית לנפש בשכונה ג' היא 2,909 שקלים, סכום שלא מספיק כדי לגמור את החודש ובטח שלא קרוב לשכרם של עובדי המגזר הציבורי.

אז המחאה החברתית ב-2011, עלתה שוב ושוב התקווה לשינוי ולצדק חברתי, אם כי בפועל נראה כי בכירי המגזר הציבורי שאמורים לפעול ולהשקיע כסף בתושבים, עדיין מחזיקים בידם את הכסף הגדול.


מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו