בתום שנת הלימודים ולקראת בואה של זו החדשה, מפרסם משרד החינוך את הנתונים המלאים של שנת תשע"ו על בתי הספר והרשויות בישראל. בבאר שבע נבדקו 19 בתי ספר, בין היתר לגבי מדד הזכאות לבגרות. בסיכום הכולל ניתן לראות שאחוז הזכאים לבגרות מקרב התלמידים עומד על 70.5%, רק במקום השמיני ביחס לערים הגדולות בארץ.

-

בין הערים הגדולות אפשר למצוא את רמת גן עם 89.4% זכאים לבגרות מקרב התלמידים, את אשקלון (77.6%), ראשון לציון (76.6%), חיפה (76.1%), חולון (74.3%), נתניה (72.8%), תל אביב-יפו (72.2%), באר שבע (70.5%) וירושלים עם 42.8%.

במסגרת הדוח שהתפרסם נבחנו 21 מדדים בארבעה תחומים שונים: ערכים ואקלים חינוכי (אירועי אלימות, מעורבות, שילוב תלמידי חינוך מיוחד וכדומה), למידה והישגים (זכאות לבגרות על גווניה השונים), התמדה ונשירה, והצוות החינוכי (שביעות רצון מורים מבית הספר).

בתי הספר שנבדקו בעיר הינם ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים וחרדיים. בתי הספר הממלכתיים: עירוני מקיף א', עירוני מקיף ג', ברנקו וייס, פרויקט 100, מקיף ע"ש יצחק רבין, יצחק רגר, מקיף ע. דוד טוביהו, מח"ט רעות מחנה נתן, מקיף עמל ע"ש נוימן, טכני חיל האוויר, עירוני מקיף ו'. בתי הספר הממלכתי-דתי הם: אולפנת אמי"ת, ישיבת בני עקיבא, ישיבת אמי"ת, אולפנת בנ"ע חן במדבר, מקיף דתי אמי"ת. בתי ספר חרדי: תיכון בית חיה ורבקה, סמינר בית יעקב החדש, אור מרגלית.

-

בהסתכלות מיקרו אל אחוז הזכאים לבגרות בבתי הספר בעיר, ניתן למצוא במקום הראשון את תיכון בית חיה ורבקה עם 92%, במקום השני את אולפנת אמי"ת עם 84%, במקום השלישי את עירוני מקיף ו' עם 83.2%. במקום האחרון ברשימה נמצא מח"ט רעות מחנה נתן, ללא תלמידים זכאים לבגרות בכלל (0%).

בכל הנוגע לזכאות לבגרות ספציפית במקצועות האנגלית והמתמטיקה לרמת 5 יחידות, ניתן למצוא את מקיף א' עם 47.8% זכאים באנגלית. לעומת זאת, בתי הספר פרויקט 100, סמינר בית יעקב החדש ואור מרגלית כלל לא זכאים לגשת ל-5 יחידות באנגלית. במקצוע המתמטיקה, ישיבת אמי"ת נמצאת במקום הראשון, עם 25.9% של זכאים לבחינת 5 היחידות. ברנקו וייס, פרויקט 100, מח"ט רעות מחנה נתן, סמינר בית יעקב החדש ואור מרגלית הם בתי הספר שכלל לא זכאים לבגרות בחמש יחידות במתמטיקה. אחד מהמדדים הנבדקים הוא גם אחוז הנשירה מבתי הספר, ובבאר שבע אחוז התלמידים הנושרים הוא נמוך יחסית ונמצא ברוב בתי הספר על פחות מאחוז אחד. יחד עם זאת, בית הספר ברנקו וייס עם 9.7% הוא בעל אחוז הנושרים הגבוה ביותר.

שר החינוך, נפתלי בנט בתגובה: "ההשקעות הרבות מצביעות שצמצמנו את הפערים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים. יש לנו עבודה בתיכון, ובכוונתנו לשנות גם שם את המצב. המדיניות שאני מוביל ומאמין בה היא מקסימום מידע ומקסימום כלים להורים. אני מאמין במתן דין וחשבון ציבורי, ובהקשר זה האתר הינו כלי מהפכני".