מסתבר שהשגת הראיון לא היתה פשוטה ולאהיתה קלה כלל. אבל סימיון מנוילנקו לא ויתר ושיגע את העוזרת של הרמטכ"ל לשעבר – עד שהשיג את המטרה.הראיון עסק בחשיבות הגיוס לצה"ל ובתרומה של השירות לצעירים שלנו. היה ראיון אש.

חושן אלוש, נוי וקנין, וסימיון מנוילנקו תלמידי מגמת תקשורת במקיף ג׳ ביחד עם בני גנץ